Home / 成交資訊 / 淺水灣道90號逾4億沽出最後1伙

淺水灣道90號逾4億沽出最後1伙

長實(01113)發展的南區淺水灣道90號(90 REPULSE BAY ROAD)剛以招標形式沽出最後1伙,為2號屋連雙車位,實用面積5,347平方呎,連870平方呎天台、367平方呎花園,成交價4.01025億元,呎價7.5萬元。

據成交紀錄冊,項目11幢洋房全數沽清,套現逾52.54億元。

READ  淺水灣道3號 NO.3 REPULSE BAY 出售/出租

Check Also

白石角天賦海灣兩房套953萬元沽 持貨3年微賺1萬

美聯物業大埔天鑽分行營業經理何 ...

專營全港一手新樓,九龍豪宅,青山公路樓盤, 請聯絡戴生