Home / 成交資訊 / 嘉湖山莊3房筍價495萬沽 呎價唔使9000元

嘉湖山莊3房筍價495萬沽 呎價唔使9000元

嘉湖山莊樂湖居11座中層D室成交,實用面積551平方呎,三房間隔,一個月前開價550萬元,一周前降價至510萬元,新近有買家即睇即買,即場議價後以495萬元成交,實用呎價8984元,同類單位近期造價普遍逾500萬元,是次成交價屬「筍價」。

買家為上車客,原本已預約參觀另一個低價盤,但未睇樓便以480萬元賣出,遂睇上述同類單位,單位享開揚公園景致,內櫳企理,一睇即中,因見近日市況改善,平盤急速消化,料樓市快將見底回升,故即場拍板承接。原業主則於1993年以135萬元買入單位,持貨29年轉售,帳面獲利360萬元或2.7倍。

READ  嘉湖山莊4年輸37萬

Check Also

又一居套3房賣1418萬 6年蝕32萬

美聯物業又一村分行首席助理聯席 ...

專營全港一手新樓,九龍豪宅,青山公路樓盤, 請聯絡戴生